NOVINÁRI ZA ŽIVOT

Pochybný boj s populačnou bombou

Pri každom veľkom nešťastí s ľudskými obeťami sa nájde niekto, kto bude tvrdiť niečo v zmysle, že svet je preľudnený a podobné udalosti len ventilujú populačné napätie. Z podobného cynizmu sa vzájomne obviňujú zástancovia i odporcovia veľkých programov plánovaného rodičovstva. Tí prví tvrdia, že privádzať na svet deti bez dobrej životnej perspektívy je nezodpovedné. Najmä ak rast populácie spôsobí nárast chudoby alebo zvýšenú záťaž pre životné prostredie.
čítať viac

Potrat je zabitie človeka

Za posledných päťdesiat rokov bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1 300 000 potratov.(1) Rozmach tejto praxe súvisel najmä s legalizáciou potratov na žiadosť ženy. Aj keď je otázka legálnosti potratov veľmi dôležitá, jej riešenie závisí od zodpovedania otázky morálnej prípustnosti takéhoto skutku. Je rozhodnutie pre potrat, a jeho vykonanie, morálne ospravedlniteľné?
čítať viac

Interrupcia je zabitie nevinného človeka

Tlačovo-blogová korešpondencia medzi Jarom Daniškom, Petrom Breinerom a Martinom Hanusom ma núti, aby som zaujal postoj k interrupciám. Tak to robím.
Najradšej by som povedal, že "pravda je niekde v strede" a že aj v otázke interrupcií prináša rôznosť názorov do nášho sveta tak potrebnú farebnosť. Ale to by som hovoril niečo iné, než si v skutočnosti myslím.
čítať viac

Majstre Breiner, aj vy by ste mali byť proti

Skladateľ Peter Breiner sa nedávno vo svojom stĺpčeku v .týždni vysmial z nášho kolegu Jaroslava Danišku, ktorý označil New York pre obrovský počet potratov za najnebezpečnejšie miesto na zemi.
Vysmiel sa mu okrem iného za to, že sa riadi princípmi „zoslanými zhora“, či už to „zhora“ je „ústredný výbor, alebo sám všemohúci“.
čítať viac

O myšiach a ľuďoch

Medzi Amerikou a Európou je veľa rozdielov. Jedným z nich je odlišná štruktúra súdneho riešenia sporov, ktorá má dopad na celé množstvo prvkov súdneho konania, ale jej spoločným menovateľom je jedna zásadná koncepčná odlišnosť: americký systém vychádza z presvedčenia, že najefektívnejšou cestou, ako dosiahnuť spravodlivosť, je umožniť čo najotvorenejšiu konfrontáciu sporových strán a úlohu súdu obmedziť na riešenie otázky, kto bol v tej konfrontácii presvedčivejší.
čítať viac